Foodwest Oy on vakaa, riippumaton ja luotettava elintarvikealan asiantuntijayritys. Yrityksesi saa Foodwestiltä käyttöönsä tuotekehityksen, markkinatutkimuksen ja laadunhallinnan ammattilaiset.

 

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. Tarjoamme monialaista ja syvällistä tieteellistä, teknologista ja liiketoiminnallista osaamista, sekä uniikkeja tutkimusympäristöjä ja -laitteistoja. Elintarvikkeiden ja koko elintarvikeketjun turvallisuuden parantamiseksi teemme tutkimus- ja kehitystyötä monilla alueilla. Perustana ovat hyvä mikrobien- ja elintarvikematriisien sekä turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden tuntemus. Uudet pakkaus- ja prosessiratkaisut sekä diagnostiikan ja analytiikan menetelmät mahdollistavat elintarviketurvallisuuden parantamisen ja elintarvikkeiden aitouden varmistamisen.

 

Functional Foods Forum yhdistää eri alojen parhaan tiedon ja osaamisen terveellisten, turvallisten ja hyvänmakuisten tulevaisuuden elintarvikkeiden kehittämiseksi. Tuotamme alan huippututkimusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, jossa ytimen muodostavat perustutkimusryhmämme. Tarjoamme yrityksille palveluja, esimerkiksi aistinvaraista arviointia tuotekehitysprosessin eri vaiheissa, koulutusta aistittavan laadun osaamiseen, tuoteideointia sekä EU-lainsäädännön tuntemusta. Functional Foods Forum on Turun yliopiston erillislaitos.

 
 

Makery luo edellytyksiä elintarvikealan uusille menestystarinoille. Tehtävänämme on tukea elintarviketeollisuutta (palveluliiketoiminta), alkavia ja kehittyviä yrityksiä (hautomopalvelut) sekä uusia innovatiivisia liiketoiminnan ratkaisuja hakevia yrityksiä (OSKE -kehitysohjelma). Palveluitamme ovat mm. elintarvikkeiden tuotekehitys, kuluttaja- ja markkinatutkimukset, aistinvarainen arviointi, erilaiset kirjallisuus- ja lainsäädäntöselvitykset ja muut elintarvikealan neuvontapalvelut. Makeryn käytössä on Viikin kampuksen monipuoliset koetehdastilat ja koko elintarvikeketjua palveleva tutkimus. Tuomme myös poikkitieteellistä tietoa ja uusia kehitysmenetelmiä elintarvikealan yritysten hyödynnettäväksi.

 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Tuotteitamme ovat uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvät innovaatiot ja ongelmanratkaisut. Teemme tutkimusta viidellä läpi organisaation toimivalla tutkimusalueella. Tärkeitä kumppaneitamme ovat myös maatalous- ja elintarvikealan yritykset, järjestöt ja oppilaitokset sekä viranomaiset.