Suomalaiset tekivät merkittävän puitesopimuksen Shanghai FDA:n kanssa

Suomalaistoimijoiden organisaatio China Operation Center on tehnyt merkittävän puitesopimuksen Shanghai Food and Drug Administration kanssa. ShFDA on Shanghain miljoona-alueen korkein elintarvikevalvontaviranomainen, joka huolehtii muun muassa elintarvikevalvonnan organisoinnista.

Suora kanava jättimarkkinoille

Tuore puitesopimus tarjoaa suoran myyntikanavan suomalaisyrityksille.
- Puitesopimuksen myötä pääsemme myymään Suomalaista osaamista, kuten ruokaturvaan liittyvien toimintatapojen konsultointia, ShFDA:lle. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että ShFDA voi ostaa tarvitsemiaan palveluita yrityksiltämme China Operation Centerinn kautta, organisaation puuhamies Sami Areva kertoo.

Shanghain FDA ostaa vain harvoin tuotteita tai palveluita ulkomaisilta toimijoilta, ellei heillä ole paikallista vahvaa edustusta. China Operation Center toimii tällaisena myyntikanavana Kiinassa. Esimerkiksi ruokaturvaosaamiseen erikoistuneet Food Safety Management Finlandin jäsenyritykset myyvät yhteisrintamassa alan viimeisintä osaamista, laitteita ja diagnostiikkapalveluita myyntikanavan kautta.
- Myös yritykset, jotka haluavat käynnistää ruokavientiään Kiinaan hyötyvät palveluistamme. Yhteistyösopimuksen kautta yksittäisellä yrityksellä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet päästä koemarkkinoimaan tuotteitaan. Tullivapaan alueen myyntitiloissamme yritys voi koemyydä tuotteitaan suoraan kuluttajille tai jälleenmyyjille, Areva jatkaa.

Shanghain FDA on tehnyt vastaavanlaisia sopimuksia vain muutaman ison kansainvälisen toimijan kanssa, kuten SGS:n. China Operation Center valikoitui sopimuskumppaniksi kilpailutuksen ja pitkään tehdyn yhteistyön kautta.
- Kolmen vuoden aikana toteutettujen hankkeiden ja pitkien neuvottelujen tuloksena China Operation Center valittiin puitesopimuskumppaniksi, Areva myhäilee tyytyväisenä.

Pitkäjänteistä työtä viennin edistämiseksi

Suomalaiset ruokaturvaosaamisen ammattilaiset ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä elintarviketurvallisuusosaamisen kaupallistamiseksi ja kansainvälistymiseksi.
- Elintarvikekehityksen klusterin ohjelmajohtaja ja Food Safety Management Finland ry:n keulamies Jukka Lähteenkorva Foodwestistä ja erityisesti Shanghaissa toiminut konsuli Matti Heimonen ovat olleet merkittävässä roolissa yhteistyön rakentamisessa. Emme olisi päässeet ilman heitä tähän tilanteeseen, missä olemme nyt, Areva kiittelee.

Shanghain FDA:n ja China Operation Centerin yhteistyön pohjustaminen alkoi vuoden 2010 Shanghain maailmannäyttelystä, missä suomalaiset ruokaturvallisuusosaajat esiintyivät kiinalaisille ostajille Sharing Health -tapahtumassa. China Operation Center on Food Safety Management Finlandin ja Elintarvikekehityksen OSKE:n yhteistyöalusta. Food Safety Management Finland on suomalaisten elintarviketurvallisuusosaajien yhdistys, joka muun muassa edistää jäsentensä kansainvälistymistä.

- Shanghain maailmannäyttelyssä yhdistettiin uudella tavalla suomalaiset toimijat. Aikaiseksi saatiin useita tärkeitä asiakkuuksia suomalaisille vientituotteille. Elintarvikealan lisäksi käynnissä on liiketoiminta-avauksia mm. Uusiutuvan energian, ympäristöteknologian ja design tuotteiden osalta. Hankkeet vaihtelevat teknologian siirroista markkinointiin ja yrityskauppoihin, toteaa pitkään Shanghaissa asunut Pasi Kivelä.

Lisätietoja:

Sami Areva, Director of Technology
China Operation Centre
+358 40 554 3641, sami.areva@foodsafetyfinland.fi 
Pasi Kivelä, Director of Business Development
China Operation Center
+358 40 864 1395, pasi.kivela@foodsafetyfinland.fi