Yhdistyksen syyskokous on 24.10.2012 Tampereella

Syyskokous siirtyy marraskuun 27. päivään.

Tervetuloa Food Safety Management Finland ry:n syyskokoukseen Tampereelle keskiviikkona 24.10.2012 kello 12-16. Kokous järjestetään Käsi- ja taideteollisuuskeskus Verkarannan kokoustiloissa, osoitteessa Verkatehtaankatu 2, 33100 Tampere

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. päätetään hallituksen jäsenten määrä
7. valitaan hallituksen jäsenet
8. valitaan KHT- tai HTM-tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
9. käsitellään ja päätetään hallituksen valmistelemat kansainvälistämiseen, kaupallistamiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät hankinnat ja toimenpiteet
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vinkki jäsenyrityksille: Jos haluatte ehdottaa aihetta syyskokokukseen, lähettäkää sähköpostia puheenjohtaja Jukka Lähteenkorvalle, jukka.lahteenkorva(at)foodwest.fi hyvissä ajoin ennen kokousta.