Yhdistyksen jäsenmaksu

Yritysjäseniltä kerätään toimintaa varten vuosittaista jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruus riippuu yrityksen liikevaihdosta tai erikseen sovittaessa yhdistyksen toiminta-aluetta koskettavan toiminnan liikevaihdosta (ilmoitus perusteluista toimitetaan yhdistyksen hallitukselle).

Vuoden 2015 osalta jäsenmaksuista laskutetaan vain puolet.

Yrityksen liikevaihto
jäsenmaksu
alle 0,5 m €500 €
0,5-1,0 m €1500 €
1,0-5,0 m €2900 €
yli 5,0 m €4900 €

Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiot: 1500 €

Jäsenmaksu maksetaan FSMF ry:n pankkitilille Nordea 114030-444300. Lisätietoihin merkitään yrityksen yhteystiedot ja yhteyshenkilö. Yhdistyksen säännöt ja toimintaohje postitetaan uusille jäsenille.

Lisätietoja liittymisestä ja yhdistyksen toiminnasta saa: hallituksen puheenjohtaja Jukka Lähteenkorvalta, jukka.lahteenkorva(at)foodwest.fi tai 040 543 6781.