Elintarviketurvallisuusosaaminen vientituotteeksi -hanke 2011-2013

Elintarviketurvallisuusosaaminen vientituotteeksi -hanke kokoaa yhteen keskeiset tutkimus- ja tiedontuottajatahot sekä alan yritykset Etelä-Suomen alueelta. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama (EAKR), ja sen tavoitteena on vahvistaa suomalaisen elintarviketurvallisuusosaamisen kaupallista hyödyntämistä kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,2 milj. €. Projektin kohdealueita ovat erityisesti maat, joissa elintarviketuotantoa ja alan lainsäädäntöä ollaan uudistamassa vastaamaan mm. EU:n tai WTO:n vaatimuksia. Muutos tarjoaa mahdollisuuden suomalaisen osaamisen viennille, ja hankkeessa pyritään eri toimenpitein konseptoimaan uusia palveluita ja kehittämään ruokaturvallisuusalan toimijoiden yhteistyötä.

Hankepartnerit ja keskeiset toimenpiteet:

 1. Helsinki Business and Science Park Oy Ltd / Viikki Food Centre:
  Hankkeen kokonaiskoordinointi ja osahankepalveluiden kehittäminen, Food Safety Management Finlandin brändin rakentaminen, match making-matkan järjestäminen Kiinaan ja Itämeren alueen yhteistyö, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd ja Viikki Food Centre
 2. Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:
  Kiinan markkinoiden valmennusohjelman ja Food Traceability and Safety Technology-seminaarin toteuttaminen, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy
 3. Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia:
  Elintarviketurvallisuuskoulutuksen tuotteistaminen vientiin, ulkomaisten yhteistyökumppanien kartoittaminen, venäjä-kiina-englanti-suomi-terminologiakäsikirja sekä kielten ja kulttuurien työpajoja, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
 4. Metropolia AMK:
  Uuden Food Traceability & Safety Technology Center-kehitysalustan ja avainklusterin rakentaminen ja sen toiminnan käynnistäminen Vantaalla. Alan showroom Food Traceability & Safety Technology Center kokoaa yhteen elintarviketurvallisuuden teknologiaratkaisuja tarjoavien yritysten tuotteita ja luo demonstraation teknologioiden hyödyntämisestä raaka-ainelähteiltä toimitusketjun eri vaiheiden läpi aina kotitalouksiin ja kuluttajalle saakka, Metropolia AMK
 5. Turun yliopisto/Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus:
  Uusien vientikelpoisten palveluiden tunnistaminen ja kaupallistaminen sekä elintarvikealan lainsäädäntöön liittyvien koulutuspalveluiden tuotekehitys, Turun yliopisto/Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Lisätietoja: Marjo Hietapuro, marjo.hietapuro(at)viikkifoodcentre.fi, puh. 050 435 4737