Suomalaista osaamista maailmalle

"On Trace of Good Food"

Vaikka meille suomalaisille puhdas ja turvallinen ruoka on lähes itsestäänselvyys, niin  esimerkiksi Kiinassa ruoan turvallisuusongelma akuutti; sikäläistä elintarvikeketjua ei pystytä jäljittämään ja valvomaan kuten Suomessa. Näin ollen suomalaiselle ruokaturvallisuus-osaamiselle on Kiinassa todellista tarvetta.

 

 

Suomalainen ruokaturvallisuusosaaminen on kieltämättä maailman huippua. Tässä osaamisessa on paljon elementtejä, jotka voidaan kaupallistaa ja kansainvälistää. Mukana verkostossa ovat alan huippuosaajat, yritykset, viranomaistoimijat sekä tutkimuslaitokset. Jäsenyrityksemme toimivat Suomen, Euroopan, Lähi-idän ja Aasian sekä USA:n markkinoilla. Tervetuloa mukaan!

 

Food Safety Management Finland

on elintarviketurvallisuusosaajien yhdistys, joka edistää jäsentensä yhteistyötä ja kansainvälistymistoimia. Yhdistyksen jäsenet tuottavat monipuolisia elintarviketurvallisuuteen liittyviä tuotteita ja palveluita elintarvikealan yritysten käyttöön. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisen elintarviketutkimuksen ja elintarvikevalvontaviranomaisen kanssa.